Virkkulankylä – asumisen ja yhteisöllisyyden mallikylä

Eläkkeelle siirtyneille tai siirtymässä oleville tarkoitettu
virikkeellinen asuinympäristö.
Kylässä toteutuu asukkaiden omaehtoisen ja yhteisen tekemisen ja harrastamisen mahdollisuudet.
Luo edellytyksiä asukkaiden sosiaalisen pääoman ja osaamisen hyödyntämiselle Virkkulan yhteisössä ja sen ulkopuolella.
Tukee kyläläisten henkistä ja fyysistä toimintakykyä ja vireyttä. Luo edellytyksiä asukkaiden omaehtoiselle ja yhteiselle terveyden edistämiselle.
Muodostaa kaikille asukkailleen aktiivisen, viihtyisän ja terveellisen asuin- ja toimintaympäristön ja toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa.

Outokummun Virkkula

Ensimmäinen Virkkulankylä nousee Outokummun luonnonkauniille Kuusjärvelle Kuopio-Joensuu tien läheisyyteen. Alueelle on kaavoitettu kuusi paritaloa ja kuusi rivitaloa, joista löytyy monenkokoisia asuntoja…
Lue lisää »

Siuntion Virkkula

Siuntion kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välillä on yhteistyösopimus Virkkulankylä-konseptin mukaisen asuinalueen rakentamiseksi Siuntioon. Kaavoitettava alue on laajuudeltaan noin kolme hehtaaria ja sijaitsee…
Lue lisää »

Kontiolahden Virkkula

Kontiolahden kirkonkylän taajamaan rakennetaan Virkkulankylä -konseptin mukainen kaupunkiversio. Kokonaisuuden muodostavat entisen Mäntytien päiväkodin paikalle rakennettava yksikerroksinen palvelutalo ja…
Lue lisää »

Uusiutuva kolmas ikä ja uuden tien löytäminen

Palvelut  ja rakentaminen
Rahoitus ja  markkinointi