Virkkulankylästä sanottua

  Virkkulankylät ovat jotain sellaista, jota tässä ajassa tarvitaan. Tällaiset ratkaisut mahdollistavat omatoimisen hyvän elämän jatkumisen mahdollisimman pitkään. Kyse on hyvästä niin ihmisen itsensä kuin koko kansakunnan kannalta, tällöin julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon panostukset pysyvät kohtuullisina myös tulevaisuudessa.

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti

  Virkkulankylä on kokonaisvaltainen innovaatio vanhuuden saralla, ja osoittaa todellista edelläkävijyyttä kentässään. Näkemällä vanhenemisen positiivisena mahdollisuutena, Virkkulankylä rikkoo rajoja ja osoittaa uusia teitä eteenpäin vanhuustaloudessa. Enemmän näitä!

  Professori Alf Rehn, Virkkulankylä-projektin brändiryhmän jäsen

  Virkkulankylä on erittäin tervetullut lisä perinteisempään asuntomessujen tarjontaan. Messualueelle Virkkulankylän viereen rakennetaan päiväkoti. Tässä toteutuu hienolla tavalla ajatus hyvästä asumisesta läpi ihmiselämän. Yhteinen haaveemme on, että messualueelle muuttavien lasten isovanhemmat löytävät Virkkulankylän omaksi kodikseen ja voivat näin olla silloin tällöin hakemassa lapsia luokseen päiväkotipäivän jälkeen.
  Onhan siinä jotain hienoa, että Suomen satavuotisjuhlavuonna käynnistyvällä rakennustyömaalla puu saa vihdoinkin sille kuuluvan pääosan. Asuntomessujen tavoite on kehittää rakentamista, nyt tämä tavoite todella toteutuu. Virkkulankylä hyödyntää toiminnassaan maalämpöä ja uusimpia aurinkoenergian innovaatioita.

  Porin vuoden 2018 asuntomessujen projektipäällikkö Kari-Matti Haapala

  Olen saanut perehtyä hoivaympäristöihin oman isäni kautta. Kuinka ollakaan samoihin aikoihin arkkitehtitoimistomme kanssa ryhdyimme tekemään työtä Virkkulankylien kehittämiseksi Leo Tolosen ajatusten pohjalta. Meille arkkitehteina on tärkeää omalla työllämme huolehtia siitä, että asukkailla on itsemääräämisoikeuden tunne niissä ympäristöissä, joita Virkkulankyliin syntyy.

  Strategiajohtaja Tommi Luukkonen Arkkitehtipalvelu Oy

  Itse viehätyin Virkkulankylän ideasta ja lähdin tekemään työtä hankkeen eteen perehdyttyäni siihen pitkäjänteiseen työhön, jota arkkitehtuurin ja suunnittelun eteen oli tehty. Virkkulankylä on kehittyvä konsepti, jossa jokaisen toteutetun kohteen käyttäjien kokemukset huomioidaan kehitystyössä.

  Konseptit ovat tärkeitä ja hyvin toteutettuna mahdollistavat laadukkaan ja inhimillisemmän asumisen. Yksi suomalaisen arkkitehtuurin suurista tarinoista – rintamamiestalo – oli sekin konsepti. Ja lähes yhtä suuresta suomalaisen asumisen muutoksesta on nytkin kyse.

  Media-alan ammattilainen Jussi Lähde

  Jokaisen Virkkulankylän sydän on Virkkulan ystävät. Yksinäisyys on suurin kansantautimme. Liian usein ihmiset asuvat ulkoisesti hyvin mutta sisäinen tunne on kylmä, kun päivissä ei ole elämää ja toisten ihmisten kohtaamisia.
  Virkkulankylässä on hyvä herätä huomiseen. Virkkulan ystävien toiminta huolehtii siitä, että kylien erilaiset asukkaat eivät ole erilaisten toimenpiteiden kohteita vaan aktiivisia toimijoita.

  Hallituksen puheenjohtaja Leo Tolonen, Kuusikkoaho Oy