Posts By :

    Tommi Luukkonen

    Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa

    778 320 Tommi Luukkonen

    Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru asetti vuosi sitten työryhmän valmistelemaan esityksiä iäkkäiden henkilöiden palveluiden kokonaisuuden uudistamiseksi ja väestön ikääntymiseen varautumiseksi. Työryhmän raportti valmistui keväällä 2020. Jo ennen tämän työryhmän työn käynnistämistä on käyty yhteiskunnassamme laajaa keskustelua ikääntyvien palveluiden uudistamistarpeista. Uudistamistarpeet ovat koskeneet niin asumispalveluita kuin hoivaan liittyviä laadullisia kriteeristöjä. Suomessa asuu n. puoli miljoonaa yli…

    lue lisää