Kestävää hyvinvointia rakentamassa

1024 938 Helinä Kalaja

Hausjärven Virkkulan rakentaminen alkaa. Meillä on myös ilo ja kunnia kertoa, että hankkeellemme on myönnetty Kuntarahoitukselta edelläkävijöiden yhteiskunnallisen rahoituksen sertifikaatti.

Yhteiskunnallista rahoitusta myönnetään investointihankkeille, joilla on positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä ja sen yhteisöön: ne edistävät yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista.

Hankkeiden soveltuvuuden yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen ehtoihin arvioi puolueeton asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Molemmissa, Hausjärven kunnassa ja Virkkulankylä Oy:ssä iloitaankin nyt Kuntarahoitus Oyj:n toimitusjohtaja Esa Kallion sanoista: Tervetuloa edelläkävijöiden joukkoon!

Hausjärven Virkkula rakennetaan keskeiselle paikalle lähelle palveluja Hausjärven kuntaan Oitin keskustaan. Hausjärven Virkkula on tuetun välimuotoisen asumisen kohde yli 55-vuotiaille.
ARA-rahoitteinen kerrostalo yhteisine tiloineen sisältää 27 yksiötä ja 6 kaksiota, yhteensä 33 asuntoa.

Kohteen on suunnitellut Arkkitehtipalvelu Oy ja pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Olavi Järvinen Oy. Valmistumisajankohta on syksyllä 2021.

 Virkkulankylä

Valtiovallan selkeä tahto on pidentää kansalaisten kotona tai kodinomaisissa ympäristöissä asumista ja vähentää tehostetun hoivan kaltaisissa ympäristöissä asumista.

Hausjärven Virkkulankylä tarjoaa asukkailleen elinympäristön, jossa asuminen Virkkulakodeissa voi jatkua mahdollisimman pitkään hyvän suunnittelun, tukipalveluiden ja muun yhteisön luoman sosiaalisen tuen ansiosta.

– Asuntojen vuokraamisessa keskeisessä roolissa on Hausjärven kunta. Kaikki asuntokyselyt hoitaa kunnan asuntosihteeri Leena Ravantti, kertoo toimitusjohtaja Teemu Turunen Virkkulankylä Oy:stä.

 Virkkulan sydän

Jokaiseen Virkkulaan perustetaan Virkkulan Ystävät -yhteisö, jonka jäsenet koostuvat Virkkulassa ja sen ympäristössä asuvista ihmisistä.

–  Hausjärvellä asukasohjaaminen ja ystävätoiminta toteutetaan yhteistyössä oittilaisen Palveluneliö Oy:n kanssa, kertoo Helinä Kalaja Virkkulanystävät ry:stä.

 

 

Helinä Kalaja
Author

Helinä Kalaja

All stories by: Helinä Kalaja