Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa

778 320 Tommi Luukkonen

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru asetti vuosi sitten työryhmän valmistelemaan esityksiä iäkkäiden henkilöiden palveluiden kokonaisuuden uudistamiseksi ja väestön ikääntymiseen varautumiseksi. Työryhmän raportti valmistui keväällä 2020. Jo ennen tämän työryhmän työn käynnistämistä on käyty yhteiskunnassamme laajaa keskustelua ikääntyvien palveluiden uudistamistarpeista. Uudistamistarpeet ovat koskeneet niin asumispalveluita kuin hoivaan liittyviä laadullisia kriteeristöjä.

Suomessa asuu n. puoli miljoonaa yli 75-vuotiasta. Näistä vähän yli 40 000 tuhatta asuu tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Ympäristöministeriö lanseerasi kokonaan uuden termin ”välimuotoinen asuminen” kuvaamaan hoiva-asumista, joka on tavallisen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen välissä. Nyt kun tavoitteena on ikäystävällinen yhteiskunta, niin tämä välimuotoinen asuminen on oiva ratkaisu siihen.

Virkkulankylän ratkaisut ovat olleet erityisesti toteuttamassa tätä välimuotoisen asumisen mallia jo Leo Tolosen aloittaman työn alusta saakka. Koko Leon luoma malli on osaltaan ollut luomassa pohjaa tälle uudelle välimuotoisen asumisen mallille. Tästä osoituksena on Ympäristöministeriön julkaisu Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet (julkaisu YM 2020:8). Julkaisun kansilehdelle on otettu esimerkkinä Virkkulankylän hanke Kouvolan Korian asuntomessuille 2018.

Yhteisöllinen Virkkula on huikea osoitus siitä, että Suomi voi edetä kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa. Ikääntyvä voi asua omassa kodissaan, josta löytyy kaikki turvallisen asumisen perustarpeet. Asukkaalla on vapaus päättää ja vapaus elää aktiivisena yksilönä. Kuitenkin niin, että oma koti on osa yhteisöllistä ratkaisua. Yhteisölliseen toimintaan voi osallistua mikäli niin haluaa. Yhteisön läheisyys tuo ja luo turvallisuutta. Apu on aina lähellä silloin kun sitä tarvitsee. Virkkulan ystävät tuottavat vireyttä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa, jotta ikääntyvän toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään. Hoivaa tuottaa kotipalvelu, joka osaltaan mahdollistaa sen, että asukas voi olla omassa kodissaan elämänsä loppuun asti. Yksilöllisen palveluntarvearvioinnin mukaan tuotetaan hoivaa kotiin, jopa intensiivisenä kotihoitona.

Kuulostiko jo utopialta. Ei suinkaan vaan edellä mainittu on kuvausta siitä mitä Kuusikkoaho ja Virkkulankylä Oy toteuttavat. Tämä iso yhteiskunnallinen näkökulma on innostanut myös minua henkilökohtaisesti olemaan tässä kehityksessä jo alusta saakka mukana. Nyt sitten myös virallisesti osana Virkkulankylää. Me yhdessä eri toimijoiden kanssa voimme osaltamme olla viemässä Suomea kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa.

Tommi Luukkonen
Author

Tommi Luukkonen

All stories by: Tommi Luukkonen