Porin vuoden 2018 asuntomessuilla ainutlaatuinen messukohde

778 320 Virkkulankylä

Virkkulankylissä eletetään iän karttuessa samanhenkisten ihmisten kanssa

Porin Karjarannan asuntomessualueella esitellään vuonna 2018 asuntomessuilla ainutlaatuinen kohde, Virkkulankylä. Kokonaisuus sisältää 33 kerrostaloasuntoa, 24 palveluasuntoa ja 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa sekä laajat asukkaiden yhteistilat.

Varsinaiset asuntomessukohteet sisältävät 4 kerrostalokotia sekä kaikkien Virkkulankylän asukkaiden käytössä olevat yhteistilat.

Suomalaisen Kuusikkoaho Oy:n Virkkulankylä tarjoaa asukkailleen asuinympäristön lisäksi myös sosiaalista toimintaa. Tällä hetkellä eri puolilla Suomea on rakenteilla tai lupavaiheessa 8 Virkkulankylää. Tämän lisäksi yhtiöllä on meneillään neuvottelut Virkkulankylien rakentamisesta useilla paikkakunnilla.

”Virkkulankylä koostuu erilaisia hoivapalveluita tarjoavasta kyläkeskuksesta sekä Virkkulakodeista, joihin ihmiset ovat tervetulleita muuttamaan jo työuran aikana. Asumisen ja itsestään huolehtimisen tulee olla mukavaa ja vaivatonta”, kertoo Virkkulankylien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavan Kuusikkoaho Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Leo Tolonen.

Virkkulankylät poikkeavat vanhuksille tarkoitetuista senioriasunnoista ja hoivakodeista siten että asuminen ja palvelut on suunniteltu myös vielä työelämässä oleville ihmisille. Jokaiseen Virkkulankylään perustetaan Virkkulan ystävät r.y. joka toteuttaa yhdessä asukkaiden kanssa erilaisia vapaa-ajan harrastamisen mahdollisuuksia.

”Virkkulankylässä asukkaat eivät ole toiminnan kohteita vaan toiminnan tekijöitä. Virkkulankylä ei ole sulkeutunut yhteisö vaan se luo toimeliaisuutta koko ympäristöönsä. Porissa asukkaille tulee omia palstoja läheiselle siirtolapuutarha-alueelle. Virkkulankylän väki myös toimii läheisen Porin kaupungin rakentaman ruokapuiston kummeina”, Tolonen kertoo.

Tolosen mukaan Virkkulankylä on muuta kuin Suomessa toistaiseksi nähty vanhusasuminen. ”Virkkulankyliä ei ole suunniteltu paikoiksi joissa ihmisen edellytetään tuntevan itsensä vanhaksi vaan väelle joka haluaa säilyttää virkeytensä ja vireytensä.  Virkkulakodit ovat kylissä sijaitsevia asuntoja joihin voi hyvin muuttaa jo työelämän aikana ja nauttia elämästä samanhenkisten ihmisten kanssa. Kun iän karttuessa hoidon tarve itsellä tai puolisolla kasvaa, voi asumista jatkaa tutussa ympäristössä. Virkkulankylästä löytyy tukea arkeen ja mahdollisuus myös hoiva-asumiseen”, Tolonen kertoo.

Palvelukoti tuo palvelut ja työpaikkoja

Porin Karjarannan Virkkulankylään sijoittuu Mehiläinen Oy:n palvelukoti. Palvelukoti tuo tullessaan alueelle yli 20 työpaikkaa.

”Mehiläisen palvelukoti palvelee omien asukkaidensa lisäksi myös Virkkulakotien asukkaita heidän yksiöllisten tarpeittensa mukaan. Tarjolla ovat erilaiset palvelumuodot kevyemmästä arjen helpottamisesta aina ympärivuorokautiseen hoivaan. Ihmisille on tärkeää, että heidän hoivan tarpeensa kasvaessa tuttu ympäristö pysyy samana”, myyntijohtaja Sami Vaateri Mehiläinen Oy:stä kertoo.

Uutta sisältöä Asuntomessuille

”Virkkulankylä on erittäin tervetullut lisä perinteisempään asuntomessujen tarjontaan. Messualueelle Virkkulankylän viereen rakennetaan päiväkoti. Tässä toteutuu hienolla tavalla ajatus hyvästä asumisesta läpi ihmiselämän. Yhteinen haaveenamme on, että messualueelle muuttavien lasten isovanhemmat löytävät Virkkulankylän omaksi kodikseen ja voivat näin olla silloin tällöin hakemassa lapsia luokseen päiväkotipäivän jälkeen”, Porin vuoden 2018 asuntomessujen projektipäällikkö Kari-Matti Haapala kertoo.

Haapalan mukaan kohteella on muutakin mielenkiintoista tarjottavaa. Virkkulankotien nelikerroksinen kerrostalo rakennetaan puusta. ”Onhan siinä jotain hienoa että Suomen satavuotisjuhlavuonna käynnistyvällä rakennustyömaalla puu saa vihdoinkin sille kuuluvan pääosan. Asuntomessujen tavoite on kehittää rakentamista, nyt tämä tavoite todella toteutuu. Virkkulankylä hyödyntää toiminnassaan maalämpöä ja uusimpia aurinkoenergian innovaatioita”, Haapala kertoo.

Virkkulankylän teemaa etsitään yhdessä porilaisten kanssa

Jokaisella Virkkulankylällä on oma teemansa joka näkyy sekä vapaa-ajan toiminnassa että asukkaiden yhteisissä harrastustiloissa. Porin kaupunki ja Kuusikkoaho Oy käynnistävät keväällä 2017 yhteisen ideoinnin asuntomessualueen Virkkulankylän toiminnallisen teeman ideoinnista. Teema tullaan julkistamaan kesän 2017 SuomiAreenan aikana järjestettävässä tilaisuudessa.

ARA:n ylijohtaja Rossilahti: Kansallisesti merkittävä hanke

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on tukemassa Porin Virkkulankylän rakentamista. Ylijohtaja Hannu Rossilahti näkee Virkkulankylä-konseptissa koko Suomea koskevaa arvoa.

”Virkkulankylät ovat jotain sellaista jota tässä ajassa tarvitaan. Juuri tällaiset ratkaisut mahdollistavat omatoimisen hyvän elämän jatkumisen mahdollisimman pitkään. Kyse on hyvästä niin ihmisen itsensä kuin koko kansakunnan kannalta, tällöin julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon panostukset pysyvät kohtuullisina myös tulevaisuudessa”, Rossilahti kertoo.

Rossilahti iloitsee Virkkulankylän esilläolosta asuntomessuilla. ”Tämä on erinomainen tapa levittää tietoa ja intoa hyvistä ratkaisuista kaikkialle Suomeen. Virkkulankylä-konsepti tarjoaa osaltaan hyvän ratkaisun isoon kansalliseen kysymykseen, hyvien asuinympäristöjen rakentamiseen muuttuvassa Suomessa.”

Kuusikkoaho Oy on suomalainen Virkkulankylä-konseptin mukaisia asuinympäristöjä suunnitteleva ja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttava yritys.

Virkkulankylä
Author

Virkkulankylä

All stories by: Virkkulankylä