Savitaipaleelle syntyy uudenlaista yhteisöasumista

1024 576 Helinä Kalaja

Valtio rahoittaa Virkkulankylän pilottihanketta

Savitaipaleen kunta lähtee kehittämään uudenlaista välimuotoisen asumisen mallia, joka mahdollistaa ikääntyneille itsenäisen asumisen omassa asunnossa mahdollisimman pitkään. Hanke perustuu Virkkulankylä-konseptiin, jossa raskaaksi ja kalliiksi todetun perinteisen palveluasumisen tarve vähenee. Savitaipale on valittu ympäristöministeriön rahoituksella pilottialueeksi, missä kehitetään ikäystävällistä asumista ja taajamaa.

Virkkulankylän asumisratkaisuissa lähdetään siitä, että palvelutarpeen kasvaessa asukkaan ei tarvitse muuttaa tehostetun hoivan palvelutaloon. Se on mahdollista, koska asunnot on suunniteltu muunnettaviksi ja yhtä turvallisiksi kuin tehostetussa palveluasumisessakin.

”Asukkaistamme 40 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Haluamme erottua vahvasti senioriystävällisenä alueena. Näemme ikäihmiset voimavarana, ja heille halutaan tarjota laadukasta asumista, hoivaa ja virikkeellistä arkielämää”, kertoo Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen.

Välimuotoinen asuminen alentaa kustannuksia

Tehostetun palveluasumisen hinta on noussut ja rakennuskannasta on paikoitelleen ylitarjontaa. Välimuotoisen asumisen malli keventää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuspaineita, kun omassa asunnossa asuminen jatkuu mahdollisimman pitkään. Ympäristöministeriö ja valtion asuntorahoittaja Ara osallistuvat välimuotoisen asumisen pilotointiin.

Virkkulankylä-konseptin on kehittänyt Kuusikkoaho Oy, jolta Savitaipaleen kunta tilasi laajan sote-kiinteistöjen kartoituksen. Selvitykseen osallistuivat ikääntyneiden asumispalvelua tuottava Savitaipaleen Vanhaintuki ja palveluiden järjestämisvastuussa oleva Eksote-kuntayhtymä.

Yhteisö antaa turvaa ja parantaa asumisen laatua

Eksote haluaa ylläpitää ikääntyneiden hoivapalveluja Savitaipaleella ensisijaisesti omana tuotantona ja Savitaipaleen kunta rakentaa uuden hyvinvointiaseman huonokuntoisen terveysaseman tilalle.  Kunnan keskustaan syntyy nykyisten kiinteistöjen saneeraamiseen sekä uudisrakentamiseen pohjautuva uudenlainen asumispalvelukonsepti.

”Haluamme vahvistaa toimintakykyä lisääviä palveluja, jotka tukevat kotona asumista. Asumispalvelujen osalta se tarkoittaa yhteisöllistä asumista ja uusia tiloja Eksoten tuottaman tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoidon tarpeisiin. Kehitystyö Savitaipaleella on juuri oikean suuntaista”, arvioi Eksoten kehitysjohtaja Merja Tepponen

Toimintakeskus Suvannon muunto- ja saneeraushanke hyväksyttiin osana kokonaisuutta Aran pilottikohteeksi. ”Savitaipaleen ja Suvannon innovatiivinen asumispalvelukonsepti tukee ikääntyneiden asemaa tulevat vuosikymmenet. Oman yhteisön ja sen luoman turvan keskellä ikääntyminen on laadukkaan vanhenemisen yksi peruspilari”, Vanhaintuki ry:n toiminnanjohtaja Viivi Järvinen korostaa.

”Nyt syntyvä kokonaisuus on niin edistyksellinen, että Savitaipaleen kuntaa voidaan jatkossa hyvällä syyllä kutsua asumisen innovoinnin pikkujättiläiseksi”, kiteyttää Kuusikkoaho Oy:n hallituksen puheenjohtaja Leo Tolonen.

Kuusikkoahon kehittämiä Virkkulankylä-hankkeita on toteutettu viidellä paikkakunnalla: Outokummussa, Joensuussa, Kauhavalla, Porissa ja Kouvolassa. Suunnitteilla tai toteutusvaiheessa olevia kohteita on 30, kokonaisarvoltaan liki 200 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Kuusikkoaho Oy

Hallituksen puheenjohtaja Leo Tolonen, 0500 313 163,
Toimitusjohtaja Teemu Turunen, 050 530 0304

Eksote

Kehitysjohtaja Merja Tepponen, 0400 655 197

Savitaipaleen kunta

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen, 040 736 6053

Savitaipaleen Vanhaintuki ry

Toiminnanjohtaja Viivi Järvinen, 040 554 0461

Helinä Kalaja
Author

Helinä Kalaja

All stories by: Helinä Kalaja