Suuntana ikäystävälliset asumisratkaisut

778 320 Helinä Kalaja

Uusi vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.10.2020 ja siinä määritellään tehostetun palveluasumisen sekä pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoitus. Laki korvaa aiemmin voimassa olleet suositukset ja on näin velvoittavampi kuin suositukseen perustuneet ohjeistukset. Henkilöstömitoitus tulee vaiheittain nousemaan nykyisestä 0,5 tasolta aina 0,7 hoitajaan asukasta kohden vuonna 2023. Jo lain valmisteluvaiheessa on ollut nähtävissä, että moni kunta- tai kuntayhtymä tulee keventämään palvelurakennettaan siten, että ympärivuorokautisen hoivan paikkoja vähennetään ja tilalle etsitään uusia palvelumalleja tulevan kuntatalouden kustannuspaineen hillitsemiseksi.

Suomessa on ollut käytössä hyvin kahtiajakautunut hoivan palvelukenttä ennen vanhuspalvelulain voimaanastumista. Osa ihmisistä on päässyt ympärivuorokautisen hoivan piiriin erilaisten toimintakykyarvioiden perusteella, kun taas useat ovat jääneet kotihoidon varaan, vaikka varsinainen toimintakyky olisi edellyttänyt jo raskaampia palveluita. Suurena haasteena on ollut se, että ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon välillä ei juurikaan ole ollut vaihtoehtoa. Erityisesti viimeisen vuoden aikana tämä ns. välimuotoinen asuminen selvästi lisääntynyt vaihtoehtona kuntien järjestämissä julkisissa puitesopimuskilpailutuksissa, mikä osaltaan lisää myös toimialan investointeja kevyemmän palveluasumisen suuntaan.

Virkkulankylä vastaa tähän palvelutarpeeseen auttaen kohdentamaan yhteisiä julkisia varoja yhä tarkemmin oikeatasoisesti palveluja tarvitseville. Kotihoito on useassa tapauksessa yhteiskunnalle kalliimpaa kuin ympärivuorokautinen hoiva. Erityisesti tapauksissa, joissa yksittäisen asiakkaan luona käydään jo kolme kertaa päivässä (tai useammin). Sen sijaan välimuotoinen asuminen on jo lähtökohtaisesti yhteiskunnalle edullisempi tapa järjestää kotiin vietäviä palveluita. Virkkulankylä tarjoaa riippumattoman ja yleishyödyllisen vaihtoehdon asumisratkaisulle – hoivaoperaattorina voi toimia niin kunta kuin yksityinen toimijakin. Yhteisöllinen Virkkulankylä asuminen vähentää ylimääräisiä hoitajien käyntejä, sillä yhteisön läheisyys pienentää palvelutarvetta mm. lisäämällä turvallisuuden tunnetta. Osana yhteisöllistä Virkkulankylää asukas voi elää loppuelämänsä omassa kodissaan.

Kirjoittaja on Kuusikkoaho Oy:n liiketoimintajohtaja

Helinä Kalaja
Author

Helinä Kalaja

All stories by: Helinä Kalaja