Viihdytään yhdessä

778 320 Virkkulankylä

Suomalainen, Kuusikkoaho Oy

Yritys omistaa Virkkulankylä-konseptin, jonka vapaarahoitteisissa kohteissa Kuusikkoaho Oy toimii rakennuttajana. ARA:n rahoituksella rakennettavat kohteet rakentaa yleishyödyllinen tytäryhtiö Virkkulankylä Oy.

Yrityksen tehtävänä ja tavoitteena on tehdä suomalaisen asumisen muutoksesta mahdollisimman turvallista sekä laadukasta. Kuusikkoaho Oy:n Virkkulankylä-konsepti ja sen mukaiset asuinympäristöt ovat kehitetty +50 -vuotta täyttäneille asukkaille. Asukas voi itse valita asuinpaikkansa vielä siinä vaiheessa, kun hän itse on kykeneväinen tekemään päätöksiä ja solmimaan sosiaalisia suhteita. Asiakas tiedostaa yhteisöllisyyden tuovan turvaa asumiseen ja palvelut ovat lähellä sekä saavutettavissa silloin kun niitä tarvitaan.

”Jokaisen Virkkulankylän sydän on Virkkulan ystävät. Yksinäisyys on suurin kansantautimme. Liian usein ihmiset asuvat ulkoisesti hyvin mutta sisäinen tunne on kylmä, kun päivissä ei ole elämää ja toisten ihmisten kohtaamisia.
Virkkulankylässä on hyvä herätä huomiseen. Virkkulan ystävien toiminta huolehtii siitä, että kylien erilaiset asukkaat eivät ole erilaisten toimenpiteiden kohteita vaan aktiivisia toimijoita.”

Toimitusjohtaja Leo Tolonen, Kuusikkoaho Oy
Virkkulankylä-konseptin kehittäjä

Huolehditaan, ettei kukaan jää yksin

Kouvolan Virkkulankylä tukee yhteisöllisyyden kehittymistä kohteeseen arkkitehtuuristen ratkaisuiden lisäksi myös kehittämällä toiminnan sisältöä, sillä yksinäisyys on Suomessa yksi ikääntymiseen liittyvistä suurimmista huolista. Virkkulankylässä pidetään huolta, ettei kukaan jää yksin kotiin, sitä on osakseen yhteisöllisyys. Hoivapalvelut, eri hoiva-asumisen muodoissa, ovat osana Virkkulankylää. Kouvolan Virkkulankylän hoivapalveluiden tuottajana on Kouvolan Kaupunki.

Kolmas ikä on aktiivinen ja hieno elämänvaihe, jota Virkkulankylä haluaa arvostaa tarjoamalla siihen mahdollisuuden niin turvallisen asuinympäristön kuin monipuolisen tekemisenkin muodossa.

Asukkaaksi Kouvolan Virkkulankylään

Kouvolan Virkkulankylä on saanut rahoitusta Asumisen rahoitus -ja kehittämiskeskukselta, ARAlta. Virkkulankylän asukkaaksi pyrkiessä painavimmaksi perusteeksi asunnon saamiselle on asunnon tarve.
Tarve määritetään nykyhetken asumisjärjestelyt selvittämällä. Jos nykyinen asumisjärjestely on terveydentilan kannalta epäsopiva, on asukkaaksi valikoituminen todennäköisempää.

Toimitusjohtaja, Leo Tolonen, toivoo Virkkulankylän palauttavan idean entisajan kyläyhteisöstä, jossa ihmiset tuntevat toisensa, eri sukupolvet asuvat yhdessä ja jossa jokaisella on oma tärkeä paikkansa ja roolinsa. Yhteisöllisyys lisää huomattavasti turvallisuutta ja omaehtoinen toiminta pitää virkeänä ja toimintakuntoisena entistä pidempään.

Lisätietoja Kouvolan Virkkulankylän asukkaaksi haluaville antaa
Kuusikkoaho Oy:n Hallintopäällikkö Tuija Nenonen.
Puh: +358 50 305 0784

Virkkulankylä
Author

Virkkulankylä

All stories by: Virkkulankylä