Virkkulan ystävät

Virkkulakodeissa asukkaat ovat samassa elämäntilanteessa; eläkkeellä, juuri jäämässä eläkkeelle tai suunnittelemassa eläkkeelle jääntiä.

Virkkulan sydän

Jokaiseen Virkkulaan perustetaan asukasyhdistys, Virkkulan ystävät, jonka jäsenet koostuvat Virkkulakodeissa asuvista ihmisistä. Virkkulan ystäviksi kutsutaan myös asukkaiden omaisia ja läheisiä sekä paikallisten yhdistysten jäseniä. Ystävätoiminta on myös oiva mahdollisuus harjoittelupaikkana sosiaalialan opiskelijoille. Teemmekin mielellämme oppilaitosyhteistyötä.

Virkkulakotien asukasyhdistys järjestää virkistystoimintaa talon yhteisötiloissa ja talon ulkopuolella. Toiminta voi olla erilaisia kerhoja, retkiä, karaokeiltoja, tanssi-iltoja, laulua, soittoa yms. Asukasyhdistystä auttaa toiminnanohjaaja, joka koordinoi sekä tukee sekä toimii yhteyshenkilönä yhteystyötahoihin, esim. palveluntuottajiin.

Toiminnanohjaaja neuvoo ja ohjaa myös luottamuksellisesti erilaisissa arjen elämään liittyvissä asioissa kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimisessa.

Yhteisöllisyys on Virkkulakodissa mahdollisuus, ei velvollisuus. Kenenkään ei tarvitse osallistua toimintaan, ellei itse halua.

Virkkula asumisoikeustaloissa asukaskokokous valitsee asukastoimikunnan. Asukastoimikunnan vastuulla on talon käyttökustannuksiin liittyvät talous- ja tekniset asiat sekä harrastustoiminnan järjestäminen. Harrastustoiminnan järjestämisessä asukastoimikuntaa auttaa toiminnanohjaaja.