Yritysesittely

Kuusikkoaho Oy

Kuusikkoaho Oy kehittää suomalaista asumista siten, että ikääntyminen Suomessa on entistä parempi ja arvostetumpi kokemus. Tavoitteenamme on tehdä suomalaisen asumisen muutoksesta mahdollisimman turvallista ja laadukasta.

Virkkulankylä-konseptin mukaiset asuinympäristöt on tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille asukkaille, mutta samassa yhteydessä voi toimia hyvin eri ikäisiä ihmisiä palvelevia palveluita, vaikkapa päiväkoteja ja kouluja.

Tavoitteenamme on olla kunnille ja kaupungeille pitkäaikainen yhteistyökumppani yhteiskuntarakenteen ja palveluiden kehittämisessä.

Kotimaisen uusiutuvan energian käyttö ja ekologisuus ovat toiminnassamme ensisijainen vaihtoehto.

Tarjoamme myös kokonaisvaltaista alueen kehitystyötä, jossa Virkkulankylä on osana aluetta.

Virkkulankylä Oy

Virkkulankylä Oy on Kuusikkoaho Oy:n täysin omistama tytäryhtiö, joka vastaa valtion tukemana asuntotuotantona toteutettavien Virkkulankylä-kohteiden rakennuttamisesta ja hallinnoinnista.

Virkkulankylä Oy on voittoa tavoittelematon Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus Aran yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö.

Virkkula Asumisoikeus Oy

Virkkula Asumisoikeus Oy rakennuttaa asumisoikeusasuntoja, jotka on suunniteltu aktiivisille senioreille. Asumisoikeustaloissa panostetaan erityisesti laadukkaisiin ja monipuolisiin yhteistiloihin. Virkkulan senioritalossa asutaan ja eletään asukkaiden ehdoilla eikä siellä kenenkään tarvitse olla yksin, ellei itse niin halua.

Asukas maksaa 15% asunnon hinnasta ja ostaa tuolla summalla asumisoikeuden asuntoon. Luopuessaan asunnosta, maksettu asumisoikeusmaksu palautetaan takaisin rakennuskustannusideksillä korotettuna.

Virkkula Asumisoikeus Oy on voittoa tavoittelematon Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus Aran yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö.